Jonas wrote and produced the song “Innan allt är för sent” by Magnus Carlsson.